Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou České republiky a Evropské unie, zejména na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění (dále jen jako „zákon o zpracování osobních údajů“).

 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7) GDPR je:

 

Thanh Long Pham

IČO: 06435670

sídlem Ostravská 623, 199 00, Praha 9 - Letňany

zapsaný v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 18

(dále jen jako „Správce“)

 

Kontaktní údaje Správce

Správce je možné kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

 

adresa: Ostravská 623, 199 00, Praha 9 – Letňany

identifikátor datové schránky: f62nxhr

tel.: +420 774 042 488

e-mail: Kratomvip22@gmail.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jedná se o jakoukoliv informaci, která se týká konkrétní fyzické osoby – subjektu údajů. Může jít zejména o údaje identifikační, údaje kontaktní, údaje popisné vypovídající o fyziologii člověka, informace z kamerových záznamů či údaje o preferencích a chování této osoby.

 

Správce zpracovává následující osobní údaje:

 

- Identifikační údaje: Těmi je nutné rozumět zejména jméno a příjmení, v některých případech jimi může být i identifikační číslo a daňové a daňové identifikační číslo. Zpravidla se bude jednat o údaje nutné k identifikaci kupujícího nebo osoby, které má být zboží doručeno.

- Kontaktní údaje: Těmi se rozumí doručovací adresa, fakturační adresa, emailová adresa, telefonní číslo, popřípadě kontaktní údaj na sociálních sítích či jiné aplikaci sloužící ke komunikaci.

- Údaje související s vedením zákaznického účtu: Zejména se bude jednat o nastavení Vašeho zákaznického účtu a Vámi zvolené preference (způsob dodání a platby, dodací adresa).

- Údaje o Vašich objednávkách: Zejména se bude jednat o údaje o počtu uskutečněných objednávek, údaje o objednaném zboží a službách, údaje o zvoleném způsobu doručení, údaje o druhu využité platební metody, údaje o číslu účtu v případě platby převodem, údaje o vrácení zboží, reklamacích či jiných Vámi uplatněných právech v souvislosti s objednaným zbožím nebo službami.

- Údaje o Vašem chování na webu Správce: Zejména se bude jednat o údaje o způsobu Vašeho pohybu na webu, údaje o zařízení, ze kterého si web prohlížíte, včetně IP adresy a technických parametrů tohoto zařízení, údaje o použitém webovém prohlížeči, jeho verzi a jazykovém nastavení a údaje získané prostřednictvím souborů cookies.

 

Správce zpracovává především osobní údaje, které mu byly z Vaší strany poskytnuty. Správce může zpracovávat taktéž údaje, které získal jiným způsobem než od Vás. Tyto údaje Správce zpravidla získává v souvislosti s plněním ze smlouvy (vyřizováním objednávky). Některé údaje poté může Správce získávat taktéž v rámci automatizovaného zpracování údajů, zpravidla se bude jednat o údaje o Vašem chování na webu Správce, které Správce může shromažďovat v souvislosti s Vaší návštěvou webu Správce.

 

Cookies

Správce na svém webu používá soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webu uloží ve Vašem prohlížeči nebo v paměti Vašeho zařízení. Údaje získané prostřednictvím cookies zpracovává Správce automatizovaně. Některé cookies jsou nezbytné k fungování webu, jiné upravují či přizpůsobují obsah webu Vašim konkrétním preferencím.

 

Správce používá následující kategorie cookies:

 

- Nezbytné cookies: Jsou nezbytnými soubory, bez nichž webová stránka nemůže správně fungovat. K jejich používání není třeba udělit souhlas.

- Analytické: Umožňují shromažďovat analytické údaje týkající se webové stránky, zejména za účelem zjištění návštěvnosti a využívání různých funkcí.

- Profilující cookies (cookies pro cílenou reklamu a marketing): Umožňují zobrazovat cílenou reklamu v návaznosti na zjištění Vašich preferencí dle Vašich dřívějších aktivit.

 

Správce na svém webu používá následující soubory cookies:

Cookie

Vydavatel

Účel

Čas expirace

CookiesConsent

kratomvip.cz

Nezbytné pro udělení souhlasu s používáním souborů cookies

Za 6 měsíců

externalFontsLoaded

kratomvip.cz

Nezbytné cookies, které pomáhá s načítáním fontů

Za 1 měsíc

informationBanner

kratomvip.cz

Informační proužek

Za 24 hodin

pcart

kratomvip.cz

Nezbytné cookies – Po přidání do košíku, hash spojující uživatele s jeho aktuálním uloženým košíkem

Za 1 měsíc

NOCACHE

kratomvip.cz

Vypíná cache adminům

Při ukončení návštěvy

PHPSESSID

kratomvip.cz

Nezbytné cookies – Session návštěvníka

Při ukončení návštěvy

affiliateUniqueAccessId

kratomvip.cz

Po příchodu přes affiliate link

 

SRV_ID

kratomvip.cz

Nezbytné cookies – Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

Při ukončení návštěvy

db-w

kratomvip.cz

Nezbytné pro správnou funkci webu

Za 10 minut

language

kratomvip.cz

Slouží k jazykovému nastavení uživatele

Za 1 rok

site-agreement

kratomvip.cz

Nezbytné pro vyslovení souhlasu s dovršením věkové hranice

Za 1 měsíc

referer

kratomvip.cz

 

Za 3 měsíce

_ga

kratomvip.cz

Analytické cookies, které se používá k rozlišení jednotlivých uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. Používá se k výpočtu údajů o návštěvách, relacích a kampaních pro analytické přehledy

Za 400 dní

_gcl_au

kratomvip.cz

Reklamní cookies, které přebírá informace z kliknutí na reklamu a ukládá je do souboru cookie první strany

Za 15 měsíců

_hjSessionUser_

kratomvip.cz

Nezbytné pro přiřazení ID uživatele (identifikace zákazníka)

Za 1 rok

mp_bf71a63cc54567f311

caca07da77b307_mixpanel

kratomvip.cz

Analytické cookies

Za 1 rok

NID

Google.com

Profilující cookies, které se používá k zobrazování reklam Google ve službách Google nepřihlášeným uživatelům.

Za 6 měsíců

__Secure-3PAPISID

Google.com

Profiluje zájmy návštěvníků webových stránek za účelem zobrazování relevantních a personalizovaných reklam prostřednictvím retargetingu.

Za 2 roky

__Secure-3PSID

Google.com

Používá se k profilování zájmů návštěvníků webových stránek a zobrazování relevantních a personalizovaných reklam Google.

Za 2 roky

__Secure-3PSIDCC

Google.com

Profilující cookies, které slouží k vytvoření uživatelského profilu a zobrazení relevantních a personalizovaných reklam Google.

Za 1 rok

 

Správce upozorňuje, že třetí strany (včetně poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a případně taktéž přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách (zejména Google, Facebook, Twitter).

 

Užívání souborů cookies vyjma těch nezbytných (převážně technické cookies) je podmíněno udělením Vašeho souhlasu prostřednictvím tzv. cookie lišty. Váš souhlas s používáním souborů cookies můžete kdykoli odvolat v rámci nastavení souborů cookies na webu Správce (ve spodní části úvodní strany webu Správce kliknete na odkaz „Upravit nastavení cookies“). Cookies můžete spravovat taktéž ve svém webovém prohlížeči.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů Správcem dochází vždy na podkladě některého z důvodů dle čl. 6 GDPR. Správce zpracovává osobní údaje na podkladě následujících důvodů (podmínek):

 

- udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 

- Realizace smluvního vztahu se subjektem údajů (splnění smlouvy se zákazníkem): Správce zpracovává osobní údaje zejména v souvislosti s provedenými objednávkami. Aby bylo možné objednávku řádně vybavit a doručit, je poskytnutí a zpracování některých osobních údajů zcela nezbytné, jedná se o identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o Vaší objednávce. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné objednávku uskutečnit (nedojde k uzavření smlouvy). Správce zpracovává Vaše osobní údaje taktéž v souvislosti s plněním povinností Správce plynoucích z těchto smluvních vztahů, zejména v případě vyřizování reklamací a pro účetní a daňové účely. Ke zpracování osobních údajů dochází na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR.

- Uplatnění a výkon práv a uplatnění právních nároků: Bude se především jednat o případy uplatňování nároků Správce vyplývajících z kupních smluv uzavíraných se zákazníky. Může se jednat o nároky související s úhradou kupní ceny, reklamací či náhradou škody. Správce bude v této souvislosti zpravidla zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje související s vedením zákaznického účtu a údaje o Vašich objednávkách. Ke zpracování osobních údajů dochází na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR. Oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů je v daném případě ochrana právních nároků Správce včetně jejich vymáhání.

- Vedení zákaznického účtu: V případě založení zákaznického účtu Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje související s vedením zákaznického účtu a údaje o Vašich objednávkách. Bez poskytnutí Vaší emailové adresy není možné zákaznický účet založit. Zákaznický účet Vám má zejména sloužit k usnadnění procesu objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu a zajistit větší přehled o uskutečněných objednávkách. Součástí zákaznického účtu je i historie objednávek (sekce „Moje objednávky“). V zákaznickém účtu můžete mít taktéž uloženy dodací a fakturační adresy a Vaše preference vztahující se ke způsobu dodání zboží a způsobům platby, což Vám usnadní postup vyplňování objednávkového formuláře v případě opakovaného objednávání zboží. Správce v daném případě zpracovává osobní údaje na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

- Péče o zákazníky: V případě komunikace se zákazníky či budoucími zákazníky může docházet ke zpracování osobních údajů. V souvislosti se zodpovídáním dotazů či řešením požadavků zákazníků dochází zpravidla ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů. Dle povahy věci však může docházet ke zpracovávání i dalších kategorií osobních údajů zpracovávaných správcem, a to zpravidla k žádosti zákazníka. Ke zpracování osobních údajů dochází na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů je v daném případě poskytování kvalitního zákaznického servisu (vyřízení dotazů či požadavků zákazníků).

- Plnění povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů: Vyplývá-li ze závazných právních předpisů Správci povinnost, z níž vyplývá byť nepřímo nezbytnost uchovat osobní údaje (např. povinnost uchování dokumentů spojených s obchodem), uchová Správce osobní údaje po dobu právními předpisy takto stanovenou. Jedná se zejména o povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů. Ke zpracování osobních údajů dochází v daném případě na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

- Optimalizace a zkvalitňování obsahu webových stránek a jejich správné fungování: Správce na svém webu používá soubory cookies. Ve vztahu k nezbytným souborům cookies, které zajišťují správné fungování webu není třeba udělení Vašeho souhlasu. V případech, kdy dochází ke zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto cookies, jde o zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů v případě, kdy pro toto zpracovávání nepotřebuje Správce Váš souhlas, je zajištění správného fungování webu Správce. Shromažďování osobních údajů prostřednictvím analytických a profilujících cookies je podmíněno Vaším souhlasem uděleným v rámci tzv. cookie lišty. Tyto cookies využívá Správce velmi omezeně, jak je již popsáno výše v sekci Cookies. Váš souhlas s používáním souborů cookies můžete kdykoli odvolat v rámci nastavení souborů cookies na webu Správce. Ke zpracování osobních údajů na podkladě Vašeho souhlasu dochází podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Doba uchovávání osobních údajů

 

Správce uchovává Vaše osobní údaje vždy pouze po nezbytně nutnou dobu. Správce uchovává Vaše osobní údaje zejména po dobu, po kterou tak vyžadují platné a účinné právní předpisy.

 

V případě realizace smluvního vztahu se subjektem údajů (splnění smlouvy se zákazníkem) Správce uchovává Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem.

 

Pro účely uplatnění a výkonu práv a uplatnění právních nároků uchovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich uplatnění. V případě realizace smluvního vztahu na základě smlouvy o koupi zboží v obchodě Správce jsou osobní údaje uchovávány po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění a po dobu běhu promlčecích lhůt. Je-li zahájeno správní, soudní či jiné obdobné řízení, zpracovává Správce osobní údaje taktéž po celou dobu trvání těchto řízení.

 

Zákaznický účet je aktivní po dobu pěti let od posledního přihlášení uživatele do zákaznického účtu. Následně dochází k jeho odstranění. Osobní údaje uchovávané v rámci zákaznického účtu jsou zlikvidovány společně se zákaznickým účtem. Správce může uchovat osobní údaje vztahující se k zákaznickému účtu též po uplynutí této doby, a to v případech, kdy tyto údaje uchovává Správce taktéž pro jiné účely, než je vedení zákaznického účtu.

 

Osobní údaje získané vzájemnou komunikací pro účely péče o zákazníky, tedy zejména kontaktujete-li Správce s dotazem, který nesouvisí se smluvním vztahem, zpracovává Správce nejdéle po dobu 3 měsíců od poslední vzájemné komunikace.

 

Souhlas se zpracováním cookies na webu Správce je uložen po dobu šesti měsíců, nebo do vymazání souborů cookies v prohlížeči, popřípadě do odvolání tohoto souhlasu prostřednictvím nastavení souborů cookies na webu Správce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování osobních údajů přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby bylo zajištěno zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Správce zejména přijal taková opaření, aby bylo zajištěno náležité zabezpečení osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je jakýkoli subjekt, kterému jsou Správcem sdělovány osobní údaje. Příjemcem však není subjekt, který zpracovává osobní údaje za účelem inspekce, dohledu a regulace související s výkonem veřejné moci.

 

V rámci své činnosti zpracovává Správce Vaše osobní údaje v roli správce osobních údajů. To znamená, že sám určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak již je uvedeno výše. V některých případech Správce může předávat Vaše osobní údaje taktéž dalším subjektům v roli správce. Správce může předávat Vaše osobní údaje následujícím kategoriím správců osobních údajů:

 

- poskytovatelé zásilkových služeb vč. platby na dobírku (Dopravce): Doručuje-li Vám Správce Vaši objednávku z internetového obchodu, předá dopravci údaje související s doručením objednaného zboží, zejména jméno osoby, které má být objednané zboží doručeno, její doručovací adresu, telefonický kontakt a email. V případě platby na dobírku je předávána taktéž informace o výši hrazené částky. (zejména PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, a Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9)

 

Správce může předávat Vaše osobní údaje taktéž zpracovatelům osobních údajů, kteří pro Správce zpracovávají osobní údaje v souladu s jeho pokyny. Zpracovatelé nejsou oprávněni využít osobní údaje získané od Správce k jinému účelu ani nejsou oprávněni tyto údaje komukoli dalšímu předat či poskytnout. Osobní údaje mohou pro Správce zpracovávat následující kategorie zpracovatelů:

 

- pronajímatel e-shopových řešení (zejména Shoptet, a.s., IČO: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6),

- poskytovatelé účetních služeb a účetního software,

- poskytovatelé cloudových služeb, mailingových služeb a webhostingu (zejména INTERNET CZ, a.s., IČO: 26043319, se sídlem č.p. 2, 384 03 Ktiš, a Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

 

Správce může Vaše osobní údaje předat taktéž jinému subjektu, vyplývá-li tato povinnost ze závazných právních předpisů.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Správce osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nepředává, Vaše osobní údaje Správce zpracovává pouze na území Evropské unie.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte:

 

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům: Zejména máte za podmínek stanovaných v čl. 15 GDPR a v § 28 zákona o zpracování osobních údajů právo od Správce získat informace o tom, zda a jakým způsobem zpracovává Vaše osobní údaje, o jaké osobní údaje se jedná a za jakým účelem jsou tyto údaje zpracovávány, jakož i další relevantní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Správcem.

 • Právo na opravu osobních údajů: Za podmínek stanovených v čl. 16 GDPR máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování osobních údajů máte taktéž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“): Za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR máte právo Správce žádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Bude se jednat např. o případ, kdy:

  • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a současně nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování,

  • Vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

  • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže),

  • a taktéž v případě, kdy osobní údaje byly Správcem zpracovány v rozporu s obecně závaznými předpisy.

 • Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů: Souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, můžete kdykoli odvolat. Nebude-li zároveň existovat žádný další důvod pro zpracování těchto údajů (např. z oprávněného zájmu Správce), Správce tyto údaje vymaže. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů: Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které z Vaší strany byly Správci poskytnuty. Tyto údaje budou Správcem poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Takto poskytnuté údaje můžete následně předat jinému správci, nebo, pokud je to technicky možné, můžete žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají: Z důvodů a za podmínek stanovených v čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce. Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká ve smyslu čl. 22 GDPR.

 • Právo podat stížnost domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů Správcem došlo k porušení GDPR, popřípadě i jiných obecně závazných právních předpisů: V souladu s čl. 77 GDPR a s příslušnými ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace k podání stížnosti naleznete na webové stránce tohoto úřadu: https://www.uoou.cz/

 

Všechna svá práva můžete uplatnit u Správce písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů Správce uvedených výše.

 

Platnost a účinnost

Tyto Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 6.12.2023.

Používáme ověření věku Adulto